בית ספר על יסודי - מקיף י"ג

ראשון לציון

בית ספר בשטח 9,200 מ”ר. פרויקט שהאדריכל שלו זכה בתחרות על התכנון.