דיור מוגן קנדה

אשדוד

דיור מוגן 20 קומות, 8 קומות תופסת למבנה קיים. סך הכל 220 יחידות דיור.