הגימנסיה הריאלית

ראשון לציון

מבנה בית ספר בשטח כולל של כ-21,550 מ”ר. מבנה ציבורי משולב הכולל: בית ספר, חניה תת קרקעית, אודיטוריום ואולם ספורט.