מעון יום שיקומי המשתלה

תל אביב

הקמת שתי קומות מעון יום שיקומי וקומה נוספת של נופשון, בשטח כולל של כ1,200 מ”ר.