מרכז חוויה וידע - מיינדסט

ירוחם

מבנה בטון עם ספריה זיזית 22/18 מטר (הזיז באורך 18
מטר) 3 קומות. גמלוני מסבך פלדה ותקרות מרוכבות תוך
שימוש בבטון מופחת משקל ומילוי ריצוף במשקל נמוך.

מבנה אולם ספורט תת קרקעי עם 2 מגרשי כדור סל
עיליים על תקרה מרוכבת המונחת על קורות פלדה
במפתח 30 מטר (גובה קורה 190 ס”מ)