מרכז רון למחוננים

ראשון לציון

מבנה עבור בית ספר למחוננים, מקונסטרוקציית בטון מרחבית, זיזית 18 מטר, בשטח של כ-1,500 מ”ר.