מתחם גני ילדים, שכונת נחלת מערב

ראשון לציון

מבנה דו קומתי, בקומת הקרקע שש כיתות גני ילדים ובקומה העליונה שלוש כיתות מעון יום. בשטח כולל של כ-1,200 מ”ר.