סקייט פארק

חיפה

פארק הכט חיפה, סקייט פארק בשטח של 2,400 מ”ר.