שכונת רקפות

ראשון לציון

בית ספר בשטח 2,500 מ”ר, 18 כיתות לימוד.